Burazin i Relac o primjeni Ustava od strane redovnih sudova

Objavljen je rad L. Burazina i S. Relca “Primjena Ustava od strane (hrvatskih) redovnih sudova” (Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 73(5) 2023).

U radu se utvrđuje u čemu se sastoji “primjena Ustavaˮ od strane (hrvatskih) redovnih sudova. Na temelju pregleda relevantne literature i predistraživanja hrvatske sudske prakse, za potrebe istraživanja istaknuto je šest paradigmatskih slučajeva primjene Ustava od strane redovnih sudova (činjenice slučaja neposredno uređene ustavnim pravilom, zakonska praznina, izbježiva antinomija in abstracto između ustavne i zakonske norme, izbježiva antinomija in concreto između ustavne i zakonske norme, neustavnost pojedinačne sudske i upravne odluke i neizbježna antinomija in abstracto između ustavne i zakonske norme). Istaknuti slučajevi analizirani su metodom argumentacijske analize sudačkog rasuđivanja u okviru shema unutarnjeg i vanjskog opravdanja sudske odluke u primjerima (uglavnom) osmišljenima na temelju konkretnih slučajeva iz hrvatske sudske prakse.

8th Reading Group: S. Taekema, B. van Klink, Progress in Legal Methodology – A Methodological Assessment of Six PhD Theses

17 January 2024: S. Taekema, B. van Klink – Progress in Legal Methodology. A Methodological Assessment of Six PhD Theses (Nikša Vojvoda) (Frankopanska 5a , 6:30 – 8:00 pm).

You can access Taekema and Klink’s paper at: https://www.lawandmethod.nl/tijdschrift/lawandmethod/2023/09/lawandmethod-D-23-00004

Natječaj za asistenta na Katedri za teoriju prava PFZ-a

13. prosinca 2023. objavljen je u Narodnim novinama (148/23) natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta je 30 dana od objave natječaja.

CfP: 2nd CALSP Student Conference

The Croatian Association for Legal and Social Philosophy and Theory of Law and State (CALSP/IVRCroatia) is organizing a new edition of a student conference in legal theory.

The 2nd CALSP Student Conference: “Current State and Upcoming Challenges of Legal Theory andPhilosophy of Law, 2024” will be held in person at the Faculty of Law, University of Zagreb on May 3, 2024.
Contributions to a wide range of legal issues, from legal philosophy and analytic legal theory to social theories of law, are welcome. Dogmatic (doctrinal) and historical, sociological, economic, etc., studies of law with strong conceptual, theoretical or philosophical content are also acceptable. Applications are open to all undergraduate, graduate and doctoral students and run until February 29, 2024.

Full text of the call can be found here.

Ian Curry-Sumner et al., Istraživačke vještine. Upute za pravnike

Objavljena je knjiga Ian Curry-Sumner et al., Istraživačke vještine. Upute za pravnike, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Zagreb, 2023. (prijevod: izv. prof. dr. sc. Luka Burazin). Knjiga se može kupiti u knjižari Pravnog fakulteta u Zagrebu po cijeni od 25 EUR (ili, za studente PFZ-a, 20 EUR) (Gundulićeva 10, soba 10 ili webshop: https://lnkd.in/dbev8stQ). Knjiga sadržava upute za provođenje pravnoznanstvenog istraživanja i opisuje različite stadije istraživačkog procesa: priprema istraživanja, prikupljanje građe, procjena građe, strukturiranje izvješća, strukturiranje rasuđivanja i izvješćivanje o istraživanju. Iako prvenstveno namijenjena studentima prava, knjiga može poslužiti svakome tko provodi pravnoznanstveno istraživanje.

Forthcoming Seminar: Marko Ćušić, Law Evaluation Criteria in the Textbook D. Hrabar et al., Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2021.

15 June 2023: Marko Ćušić (University of Zagreb Faculty of Law) – Law Evaluation Criteria in the Textbook D. Hrabar et al., Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2021. (room IV, Trg Republike Hrvatske 3, 15:30h).

For those unable to attend live, lecture will be streamed via https://meet.google.com/xok-mrzr-jto

The Language of the Seminar is Croatian.

Abstract of the paper can be found here.