Burazin i Relac o primjeni Ustava od strane redovnih sudova

Objavljen je rad L. Burazina i S. Relca “Primjena Ustava od strane (hrvatskih) redovnih sudova” (Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 73(5) 2023).

U radu se utvrđuje u čemu se sastoji “primjena Ustavaˮ od strane (hrvatskih) redovnih sudova. Na temelju pregleda relevantne literature i predistraživanja hrvatske sudske prakse, za potrebe istraživanja istaknuto je šest paradigmatskih slučajeva primjene Ustava od strane redovnih sudova (činjenice slučaja neposredno uređene ustavnim pravilom, zakonska praznina, izbježiva antinomija in abstracto između ustavne i zakonske norme, izbježiva antinomija in concreto između ustavne i zakonske norme, neustavnost pojedinačne sudske i upravne odluke i neizbježna antinomija in abstracto između ustavne i zakonske norme). Istaknuti slučajevi analizirani su metodom argumentacijske analize sudačkog rasuđivanja u okviru shema unutarnjeg i vanjskog opravdanja sudske odluke u primjerima (uglavnom) osmišljenima na temelju konkretnih slučajeva iz hrvatske sudske prakse.