Natječaj za asistenta na Katedri za teoriju prava PFZ-a

13. prosinca 2023. objavljen je u Narodnim novinama (148/23) natječaj za izbor jednog zaposlenika na suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države, na Katedri za teoriju prava, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta je 30 dana od objave natječaja.