Forthcoming Seminar: Ivana Tucak (Croatia), The Use of Hohfeld’s Scheme for Describing Positive Law: Economic and Social Rights

25 February 2022: Ivana Tucak (Faculty of Law, University of Osijek, Croatia) – Upotreba Hohfeldove sheme subjektivnih pravnih položaja za opisivanje pozitivnog prava. Primjer ekonomskih i socijalnih prava.

(Google Meet: http://meet.google.com/kwv-qxvn-iwu, 5:00-6:30 PM)